یکدم بخوان مرا، به لطف خدای رضا

رضا تویی رضا به رضای خدا
ای که تویی قبله اهل رضا
شاه ایران خورشید خراسان رضا
فرمانروای هستی بُود به جهان رضا
############
دست ما بگیر در دو جهان
دادی هویت به مردم ایران
شیعیان را شدی فخر و تاج دوران
ای نشانه ای از دادار رضوان

#####

یکدم بخوان مرا، به لطف خدای رضا

با این شعر دست و پا شکسته بی ریا

تهی دستم ندارم جز نگاه رضا

همیشه امیدوارم به مهر رضا

یا فاطمه معصومه سلام الله علیهاعیدی ما روز میلاد یادت نره

 

فضل معصومه را بشر کی می توان احصا کند

                                                      قطره را قدرت نباشد وصف آن شبه دریا کند

خرم است قم به نام فاطمه (سلام الله علیها )

گشته است قم میزبان فاطمه (سلام الله علیها)

هرکه دارد هوس قبر گمنام مادرش

می رود بهر زیارت به گرد حرم فاطمه (سلام الله علیها)

###

هرچه دارم هست از کرم فاطمه( سلام الله علیها)

خواهر شاه خراسان فاطمه (سلام الله علیها)

دخت گرانقدر هفتمین اختر امامت

عمه بزرگوار نهمین ستاره

یا فاطمه معصومه اشفعی لنا فی الجنه

یا فاطمه معصومه ادرکنی

یا فاطمه معصومه عیدی ما روز میلاد،یادت نره

محمدی

خود غریب است میزبان غریبان است

 


امشب آسمان ستاره باران است

خانه موسی بن جعفر روشن

از دو خورشید فروزان است

###

فرشتگان آمده اند صف به صف

به تبریک به محضر اُمِ گرامش

گویند این مولود که می بینی

هشتمین ستاره امام  خوبان  است

###


کریم و بنده نواز زوار است

دهد از کرم به هرکسی حاجت

مسیحی و زرتشتی و مسلمان

در حرمش همه مهمانند

###

خود غریب است میزبان غریبان است

ندیدم به عالم غریبی که هزاران غریب

پشت درگاهش خواهان است

 

محمدی ارهانی

ضامن آهو توهستی فاتح دلها، سلام

نور چشم فاطمه ای ساقی، ای مولا سلام
برمحمد مصطفی اولاد طاها ها سلام
با قدومت کل دنیا هم چراغان می شود
ای چراغ نور امید در دلها سلام
ماه تابان از رخت نور ودرخشانی گرفت
ای درخشان ماه تابان بر سر دنیا سلام
هر زمانی نام تو آرام جانها می شود
ای تسلی وجود عاشقان مولا سلام
خالصانه عاشقان در راه تو جان می دهند
ای شفاده بر مریضان منجی ای عیسی سلام
شهر مشهد پر شود هر سالی با مولود تو
ای ولی ای صاحب صحن و کبوتر ها سلام
تو همان شمعی و ما پروانه واران گردتو
رحمکن حاجت بده حاجت ده دلها سلام
ما دراین محفل غریبیم ای غریب آشنا
بر بزرگ این غریبان بر اخ کبری سلام
ما در این خیمه غریبانه نمی ماندیم پس
از تو بر ما هم رسیده زاده زهرا سلام

کوه ها از تو گرفته قامت خود را به ارث

قیمتی بی منتها و قامت رعنا سلام

هشتمین اختر تویی تو، ساقی کوثر تویی تو،

شاخه جعفر تویی تو

درگلستان پیمبر تک گل گلها سلام

روشنی ده بر فراتی، رهروی دین و صلاتی

ضامن آهو توهستی فاتح دلها، سلام

دل زکفها چون ربودی چشمهایی را گشودی

مامن امن و امانی بردر دنیا سلام

 رشته قلبم ببستم منتظر بر خیمه ات

یک نظر بر قلب ما کن ناظر دلها سلام

هرکسی در کنج خیمه راز دل وا می کند شور و غوغا می کند

حاجتش ده جان زهرا ای شه اعلا سلام

بار دیگر باز خوان این جمع را بر مشهدت

تا برگیرند حاجت ، شافع و آقا سلام

ای رضا جان قسمت این جمع کن دیدار خود

تا شود دنیا به قربانت شه شاها سلام

 


رقیه رقمی

نامه ای به امام غریب

 

عشق غریب
و مردمند که می آیند فوج فوج
با دلی پراز عشق امید و صفا
همه بگذشته از جاده پر فهم و خشوع
هم غریبند و هم زائر آن عشق غریب
همگی آمده اند دق الباب درب این خانه نور
تا شود باز به روشان در میخانه دل
و چه این صاحب دل عمق صفاست

عمق بخشندگی و لطف و وفا
او همانست که محراب غمش
شده حک برلب ژرفای وجود
مردمان زائران را می گویم
همگی یکرنگند آخر مهر و خضوع
عاشقان حرفند عاشقان خود نورند
همشان شیرین چون آه سکوت
همشان توی قنوت می چینند انار بهشتی ز ریه
همان خط حضور دل هاشان پر درد
پر است راز و نیاز سوز و گداز
بغض است که در گردنه سرخ گلو
گاه گاهی به کمین می شیند
آنچه سرازیر می شود اشک است

آری ، آنجا
همانی که غریبان، غریبانه روند نزد غریب
خانه معرفت است
خانه معرفت است
مهجده انتظاری